Friday, September 29, 2017

back


Photos are from Slovakia, however I’m back to reality. I’ve been back in Australia for like a week now. It’s a little bit hard to get used to after such a great holiday. And also the longest I’ve had so far. 6 weeks went like nothing. Time flies 3x faster when you’re having fun. :)

Fotky sú ešte zo Slovenska, ja som však naspäť v Austrálii už týždeň. Trošku ťažko sa zvyká na návrat do reality po takej skvelej dovolenke. A tiež najdlhšej akú som kedy mala. 6 týždňov ubehne asi trikrát rýchlejšie, pokiaľ čas trávite s veľkou radosťou. :)