Monday, October 05, 2015

bittersweet

The word that can perfectly describe my state of mind at the moment is bittersweet.
One half of me wants to stay here with my family and friends but the other half is looking forward to coming back to Australia, being with my boyfriend, seeing friends and working again. ;)
This vacation has been amazing so far. Like a vacation should be.
A lots of great family moments, memories with friends, great food, drinks, massages, no stress, no worries... But every vacation has to end at some point and reality comes along. 
Bittersweet feeling.
This feeling needs some time to get used to.
Hope you have a perfect week. :)

Slovo, ktoré dokáže úplne vystihnúť môj stav mysle je slovo horkosladký.
Jedna polovica mňa chce zostať na Slovensku s mojou rodinou a priateľmi, tá druhá sa teší na návrat do Austrálie, priateľa, kamarátov a tiež prácu. ;)
Táto dovolenka bola zatiaľ úplne skvelá. Asi taká, ako by mala každá dovolenka byť.
Veľmi veľa rodinných momentov, spomienok na priateľov, skvelé jedlo, drinky, masáže, žiaden stres a starosti...
Ale každá dovolenka raz skončí a príde návrat do reality.
Jednoducho horkosladký pocit.
A naň si asi budem ešte musieť trošku zvykať.
Prajem Vám krásny týždeň. :)