Sunday, August 30, 2015

friends

It's funny how life works.
Before I left for Australia, I was so concerned about my life, my friends. Questions like: Oh what if I don't make any friends? What about my friends back home? What if they forget about me completely because I don't have enough time to be in contact with them? were common.
But what I've learned so far is that true friends stay close to you even if you move to the country furthest away from home. True friends don't care about daily contact. True friends are the ones who stay there for you no matter what are the circumstances. And new friends? It all depends on you, your personality. If you are a good person, you can meet them everywhere. And if you have the connection, it WILL last.
When I was younger I used to care about how many so called friends I have, so the quantity. Now I care about the quality of friendship. About honesty, loyalty and you would be surprised, but sometimes even the "sixth sense" when they can sense there is something wrong so they are there for you 100%.
One of them is my current roomate who is leaving. Yes, it's one of the saddest things ever, but at the same time I know she can count on me no matter what and vice versa. That matters.
Have a great week!

Je naozaj zaujímavé pozorovať, ako život funguje.
Predtým, ako som odišla do Austrálie, som si často kládla mnoho otázok ako napríklad: Čo keď nebudem mať kamarátov, čo keď budem úplne sama? Ako si udržím priateľstvá doma? Čo ak na mňa všetci zabudnú, pretože neudržujem neustály kontakt?
Ale prišla som na to, že skutoční priatelia Vám budú blízki, aj keď sa presťahujete cez pol sveta. Skutočným priateľom na dennom kontakte nezáleží. Skutoční priatelia pri Vás budú stáť no matter what!. :) A nové priateľstvá? Ak ste dobrý človek, tak sa ničoho nemusíte báť, stretnete ich všade. 
Keď som bola mladšia, tak jediné, na čom mi záležalo, bolo to, koľko "kamarátov" momentálne mám. Teraz sa pozerám na ich kvalitu. Na ich úprimnosť, loajalitu a niekedy aj "šiesty zmysel", keď vedia, že sa s Vami niečo deje.
Jednou z nich je aj moja momentálna spolubývajúca, ktorá odchádza. Síce je to jedna z najsmutnejších chvíľ, ale stále si uvedomujem, že ak bude čokoľvek potrebovať, som tu pre ňu na 100% a vice versa. A na tom skutočne záleží.
Prajem Vám krásny víkend!


Thursday, August 27, 2015

home and away :)

Yes, I'm leaving in 2 weeks to spend some time with my family and friends in Slovakia,
Don't get me wrong, I am so looking forward to it but at the same time I am so excited about being back here in October.
Have you ever felt like home but in a completely different country than your own country of birth?
Because I did, I do and I know I will feel like this in the future.
The beginning was rocky and very difficult but I don't regret any single moment.
In case you think I never travelled and lived away from home I need to prove you wrong. I did.
And with Australia, it wasn't always beaches, koalas and "no worries". But after all, it's worth it.
Have a great weekend. ;)

Áno, o 2 týždne odchádzam späť na Slovensko, aby som strávila čas s rodinou a priateľmi.
Neberte to v zlom, teším sa na každý moment strávený s blízkymi, ale ešte viac sa teším na október, ktorý bude celý o veľkých zmenách späť tu, v Austrálii. :)
Stalo sa Vám niekedy, že by ste sa cítili viac "doma" v cudzej krajine, ako v tej, z ktorej pochádzate?
Pretože mne sa to stalo tu, v Austrálii a viem, že to tak bude aj v budúcnosti.
Začiatky boli veľmi ťažké, ale neľutujem ani jeden moment,
A to som už cestovala a žila mimo Slovenska.
V Austrálii to od začiatku neboli len pláže, koaly a "no worries". Ale všetko to stálo a stojí za to.
Prajem Vám krásny víkend. :)


Saturday, August 22, 2015

moving time

One can never realise what it means to move until he/she has to move. 
I have moved multiple times in the past but every time I do I just surprise myself with what I have hoarded so far. :D
So this time (and due to the lack of luggage space) I just throw away anything I don't wear/don't use/don't need.
So far multiple skirts with broken zippers (I don't know what's wrong with me - until now the zipper broke on 3 skirts and trapped me inside - and don't tell me I gained weight because that is not the case :D), probably 50 tags from clothes (I don't need them anymore, from now on I collect shoe boxes :D), at least 10 Cosmopolitans (to be honest I hate the ones back home, here they actually have articles you can read) but there are few exceptions.
Like big stuffed husky from my boyfriend (even though I am 25, I still cuddle it before sleep sometimes - no wonder is almost as big as me :P), tickets from all the places we have visited so far and "lucky cat" from my best roommate  (she actually waves her arm to bring me good luck:D).
What is the thing that surprised you in your own closet?

Človek si nikdy neuvedomí, čo to znamená sťahovať sa, až kým to sám/sama neskúsi.
Už som sa sťahovala viackrát, ale stále prekvapím samu seba, čo dokážem každý raz nahromadiť. :D
No tento raz (hlavne pre nedostatok miesta na vybalenie) vyhadzujem všetko, čo nenosím/nepoužívam/nepotrebujem.
No, takže doteraz som vyhodila: viacero sukní s pokazeným zipsom (nerozumiem čo sa deje - a nie, nepribrala som, ale každý sa pokazil, keď som ich mala na sebe, takže ma už viackrát z nich ľudia museli roztrhnúť :D), asi 50 štítkov z oblečenia (už ich nepotrebujem, radšej budem zbierať škatule z topánok :P), asi 10 Cosmopolitanov (keďže tu sa v nich dá aj niečo zmysluplné prečítať - nie ako doma), ale samozrejme existujú aj výnimky.
Napríklad veľký plyšový husky od priateľa (no a čo, že mám 25, niekedy na mňa príde chvíľa, že ho objímem pred spaním - asi prečo, keď je asi tak veľký ako ja :P), vstupenky zo všetkých miest, kde sme doteraz boli a lucky cat z Chinatownu od mojej super spolubývajúcej (áno, kýve labkou pre šťastie :D).
A čo Vás prekvapilo pri upratovaní Vášho šatníka?


Sunday, August 16, 2015

vacation

I'm in a desperate need of vacation.
Vacation for me equals to at least a week of doing nothing (or everything you want:), sleeping till at least 11, having your pedicure/manicure done, going for a massage... ufff, haven't had that for a long time now (probably 10-11 months?:).
I'm very curious how will my Slovak vacation turn out. I have this bubble in my head that I can do everything from my checklist in 4 weeks and still relax but this is going to be a challenge.
With everything that I want to do (see all my family, all if my friends - btw not once, most likely multiple times, get all the legal documents, go to all the doctors appointments, go for drinks, the earlier mentioned massage/pedicure/manicure, shop in sales and thrift shops, travel somewhere - even Vienna will do.... and like 100 other things:).
Well, challenge accepted!
Have a great week. :)

Naozaj zúfalo potrebujem dovolenku.
Aby som vysvetlila, dovolenka pre mňa znamená minimálne týždeň ničnerobenia (alebo naopak robenia všetkého, na čo si zmyslíte:), vyspávanie aspoň do tej 11tej, pedikúra/manikúra/masáž... no uff, to som nemala už dlho (asi 10-11 mesiacov?:).
Som veľmi zvedavá, ako to všetko nakoniec "vypáli". Žijem si v takej malej ideálnej bublinke, v ktorej predpokladám, že stihnem všetko zo svojho zoznamu za 4 týždne (napr. vidieť rodinu, všetkých kamarátov a najlepšie viackrát, vybaviť všetky úradné dokumenty a lekárske kontroly, drinky!, už skôr spomenutú masáž/manikúru/pedikúru, nakupovanie v sekáčoch a výpredajoch, niekam cestovať - hoci len do Viedne... a asi sto ďalších vecí:).
No jednoducho challenge accepted!
Prajem Vám krásny týždeň. :)


Tuesday, August 11, 2015

month

Exactly one month left till I start my Slovak vacation.
To be perfectly honest, it seems unreal. :)
I already started packing up stuff that I'm not taking home and it made me realize how addicted I really am to fashion.
I came here 10 months ago with one suitcase. 
Now I actually have three. Don't get me wrong, I'm not a hoarder. I believe in regular closet cleaning but my shoe obsession has become very strong. And what's worse is that I like to keep the boxes of my designer shoes as well. :D
Thank god that I plan to live in this country. (Can you imagine sending all of this stuff home? :P)

Presne o mesiac letím domov na moju slovenskú dovolenku.
Ešte stále mi to pripadá také nereálne. :)
Samozrejme, že som si už začala baliť veci, ktoré so sebou neberiem späť domov. A zisťujem, že som naozaj závisláčka na nakupovaní a móde celkovo. 
Prišla som sem pred 10 mesiacmi s jedným kufrom. Teraz ich mám tri. :D
A nie, nehromadím hlúposti, verím v pravidelné "čistenie" šatníka a vyhadzovanie zbytočností.
Austrália vo mne prejavila posadnutosť topánkami a ja si rada nechávam aj ich krásne dizajnérske škatule. :D
Bože, som taká rada, že tu plánujem žiť. (Viete si predstaviť toto všetko "trepať" cez oceán? :D)


Wednesday, August 05, 2015

I love Australia because:

I have recently received a really nice email from one of you guys which has inspired me to write more about Australia.
I can't say I know it 100% because I just been here for maybe a little less than a year.
But I have learned so much!
So the things I love about Australia compared to Slovakia are:
.support: so many people have been supportive of me during this time, not even people that I know that well... when I mention that I have a small fashion blog, everyone usually responds with the support of me being creative unlike Slovakia where people (unlike most of you followers) tend to put you down because you are not entitled to blog, you are just one of the herd.
.smiles: you seriously can't believe how many smiles I witness every day, even from people that apologize from bumping into me in a crowded street - that never happens back home, people tend to even swear at you even though it really isn't your fault.
.the overall following of the rules and obeying the law - you seriously have no idea how many times I have found smartphones, car keys, credit cards on our floor in David Jones - I just turned them to Lost&Found like no biggie - can you recall how many times that happens back home? Or just a mention how Australian people tend to leave their new packages/deliveries/flower bouquets for days in front of their apartment door when they are not at home and nobody steals them?
.compliments: Australians are not afraid to show their appreciation (and in my case not always guys) give you compliments on your look, style, fashion, appearance... :)
Have a great rest of the week :)

Len nedávno som od dostala naozaj krásny a inšpiratívny email.
Preto som sa rozhodla o Austrálii napísať viac, konkrétne o tom, čo mám na tejto krajine rada. Viem, že som tu len necelý rok, ale o to viac si uvedomujem, že si cením:
.všeobecnú podporu: tak veľa ľudí mi prejavilo podporu bez ohľadu na to, či ma poznali dobre alebo nie :) keď niekde spomeniem, že mám malý fashion blog, tak na Slovensku by som bola považovaná iba za jednu zo stáda, tu sa každému páči, že sa snažím kreatívne prejaviť :)
."úsmevy" naozaj mi neuveríte, ale Asutrálčania sa usmievajú neustále. Aj keď do Vás nechtiac vrazia na ulici. Na Slovensku by na Vás pravdepodobne tá druhá osoba hromžila, aj keby to vôbec nebola Vaša vina.
.všeobecné nasledovanie pravidiel a rešpektovanie zákonov: u nás v David Jones, som už našla toľko zabudnutých smartfónov, kreditných kariet či kľúčov od auta. Myslíte, že u nás by vydržali len pár minút? Alebo napríklad keď nie ste v Austrálii v apartmánovom komplexe a je Vám doručená zasielka/kytica ruží a nezjavíte sa pár dní doma, stále si ju tam nájdete. :)
.komplimenty - Austrálčania sa neboja prejaviť ak sa im páči Váš vzhľad/štýl/outfit... :)
Takže toľko na dnes, prajem Vám krásny zvyšok týždňa :)Saturday, August 01, 2015

skirt

I love blogging, taking pictures, putting outfits together, it's seriously one of my favourite things to do.
Thanks to blog I often come across very interesting ideas, new people, sometimes even friends, new websites, shops and fashion.
One of the websites is Sumissura, dedicated to women's tailor made clothing that involves your unique input - your creativity in designing your own clothing (such as blazers, blouses, skirts, coats...) - choosing the right fabric, style, cut, shape, size...
Because I love skirts, I have tried to create one myself. I was going for something winter like, thick fabric, darker colours, longer cut and this blue paisley print beauty is the result. ;)
The skirt came in less than a week, it's exactly the way I imagined and the quality of the material is just amazing. You should check Sumissura out. :)


Zbožňujem blogovanie, fotenie a samotné vytváranie a kombinovanie outfitov. Naozaj je to jedna z mojich najobľúbenejších činností.
Vďaka blogu sa často stretávam s novými a zaujímavými ideami, ľuďmi, mnohokrát novými priateľmi, novými webstránkami či obchodmi.
Jednou z podobných stránok je Sumissura, ktorej hlavnými cieľom je prinášať ženám oblečenie vyrobené na mieru (napríklad nohavice, blúzky, topy, sukne...) podľa špecifických požiadaviek každej z nich (voľba tej pravej látky, strihu, štýlu, veľkosti...)
Pretože milujem sukne, pokúsila som sa navrhnúť jednu aj ja sama, mojím hlavným cieľom bolo niečo zimnejšie, s hrubšou látkou, tmavými farbami, dlhším strihom, a tak Vám teda prinášam môj výsledok - túto krásku v modrej farbe s paisley vzorom. ;)
Sukňa prišla za necelý týždeň, vyzerala presne tak, ako som očakávala a kvalita je naozaj veľmi dobrá. Pokiaľ Vás to zaujalo, omrknite si ich webstránku.:)