Wednesday, December 31, 2014

2015

It's almost 2015.
I have never imagined that  I will be spending New Year's Eve on the beach, watching fireworks 10 hours before anybody else back home. :)
I never make any New Year's resolutions so I won't make one now but I plan to continue with not planning anything and being spontaneous like Australia taught me. ;)
Have an amazing New Year's Eve party and see you all in 2015! ;) I hope it will be even better than 2014!


Už je tu skoro rok 2015.
Nikdy predtým som si nepredstavovala, že Silvester strávim na pláži, bez snehu a všetkých možných vrstiev a že ohňostroj uvidím 10 hodín skôr ako ktokoľvek iný doma na Slovensku. :)
Nikdy si nedávam novoročné predsavzatia, takže tento rok nebude výnimka, ale plánujem iba neplánovať a robiť spontánne rozhodnutia tak, ako ma to naučila Austrália. :)
Užite si všetky silvestrovské párty a vidíme sa v roku 2015! ;) Dúfam, že bude ešte lepší ako 2014!Tuesday, December 23, 2014

doesn't really feel like Christmas at all

These photos are taken at one of my favourite places here in Sydney. 
No matter how sad I get, seeing the Harbour bridge always cheers me up and makes me feel special.
And trust me, this time of the year is a very sad one for me.
It doesn't really feel like Christmas without snow but I still miss my family and friends.
How about your Christmas? Do you have all the presents ready? :)
I wish you amazing Christmas full of great moments with your family and friends. :)

Tieto fotky pochádzajú z jedného z mojich najobľúbenejších miest v Sydney.
Môžem byť akokoľvek smutná, ale keď vidím Harbour bridge, tak jednoducho na všetko smutné zabudnem, rozšíria sa mi zreničky a automaticky sa usmievam. :)
A verte mi, táto časť roka je pre mňa veľmi smutná.
Jasné, so všetkými palmami a plážami absolútne nevnímam, že sú Vianoce, ale cítim to pri pomyslení na moju rodinu a priateľov, ktorí mi veľmi chýbajú.
No a čo Vaše Vianoce? Všetky darčeky nakúpené/vyrobené a koláče napečené? :)
Prajem Vám krásne Vianoce plné nezabudnuteľných momentov s rodinou a priateľmi. :)


Friday, December 19, 2014

beach

Today no more text because of a lack of time.
Hope you are enjoying the Christmas atmosphere like I am enjoying the beach. :)

Dnes kvôli nedostatku času bez textu.
Dúfam, že si užívate vianočnú atmosféru tak, ako si ja užívam pláž. :)


Tuesday, December 16, 2014

spontaneous

My birthday turned out to be so different than what I was expecting and so spontaneous. :)
I was not planning to celebrate it at all but I did - with 2 amazing dinners, trip to Blue Mountains, yummy visit to an awesome ice cream place and aqua golf (I have never tried it before - it was my first time and I got so into it that I fell and scored a new bruise - what a "surprise"!:D).
Spontaneous decisions are really the best. :)

Have an amazing week. :)

Moje narodeniny napokon dopadli úplne inak, ako som si predstavovala.
Nechcela som ich oslavovať vôbec a nič som neplánovala, ale nakoniec boli tak spontánne a skvelé, že sa to viac ani nedá. :)
Zahŕňali 2 skvelé večere, výlet do Blue Mountains, návštevu neskutočného ice cream shopu a aqua golf, ktorý som hrala prvý raz v živote a s takým nasadením, až sa mi podarilo spadnúť a (aké to "prekvapenie" :D) mám ďalšiu modrinu. :)
Už dlhšie sa mi potvrdzuje, že neplánovať  a robiť spontánne rozhodnutia sa naozaj oplatí. :)

Prajem Vám krásny týždeň. :) Friday, December 12, 2014

changes

So I'm officially 25.
This year has brought so many changes so far.
Master's degree (that took a while to be honest).
Baby niece (she is the reason I LOVE babies now:).
Moving to Australia.
New relationship (really worth it:).
New appartment, job, school, friends... just new beginnings. ;) 
What are your worst and best memories of the year 2014? :)

Takže mám oficiálne 25.
Keď si zrekapitulujem posledný rok, tak bol naozaj plný zmien.
Už som konečne "otitulovaná" (aj keď to teda trvalo pekelne dlho).
Mám malú neterku (vďaka ktorej mám konečne rada deti:).
Sťahovanie do Austrálie.
Nový vzťah (ktorý naozaj stojí za to ;).
Nový byt, práca, škola, kamaráti... jednoducho nové začiatky. :)
Aké sú Vaše najlepšie a najhoršie spomienky na rok 2014?Monday, December 08, 2014

December

This December will be unlike any other before.
I won't be celebrating my birthday like I do every year (you know I love my birthday but this year is different) because I will be working my 8-hour shift and the same thing will probably happen on Christmas and New Year's Eve. But I'm not complaining. :)
Yeah, even though I am surrounded by Christmas carols, decorations and Santa Clauses it doesn't feel like Christmas at all. Mostly because of the weather, beaches and palms.
This time of the year was the saddest for me when I was living in the U.S. but I feel different now. I am a couple years older and I know that people I love are just a phone call away. :)
I will miss the mulled wine at the Christmas market, decorating the Christmas tree and gingerbread and mostly spending amazing time with with my family and friends. But life is all about change. ;)
Have an amazing week. :)

Tento rok to bude naozaj zvláštny december.
S najväčšou pravdepodobnosťou neoslávim moje narodeniny tak, ako som zvykla, pretože v daný deň "ťahám" 8mičku v práci a rovnako to asi dopadne na Vianoce a Silvestra, ale nesťažujem sa. :)
Áno, vianočné dekorácie sú všade, rovnako ako koledy a Santovia, ale vďaka palmám a teplu Vianoce absolútne nevnímam.
Keď som bola v Amerike, toto obdobie pre mňa bolo najsmutnejším z celého roka, ale vďaka tomu, že mám už o pár rokov viac a istotu, že s ľuďmi, ktorých mám rada, sa viem spojiť len jediným telefonátom, to pociťujem už úplne inak.
Najviac mi asi budú chýbať pečené gaštany a varené víno na vianočných trhoch, zdobenie stromčeka a perníkov, hľadanie sliviek v kapustnici, reklama na Kofolu a samozrejme trávenie super chvíľ s rodinou a kamarátmi. Ale život je zmena. ;)
Prajem Vám krásny týždeň. :)Wednesday, December 03, 2014

white lace dress & giveaway winner

What have I experienced in Australia so far:
that bus drivers are actually kinda nice and some of them even drive you further that their normal way (and you feel really exlusive :D) - but never rely on them, they are always late :P
that cockroaches and bats are HUGE - everything is bigger in Australia :D
that people are nice and they don't have any problem with saying that you actually look pretty today :)
that coffee in Sydney is amazing - when you want some energy, just try piccolo latte instead of espresso :)
that clubs here are really worse than those in Slovakia
and that life has to be taken in a less serious way ;)

more coming soon ;)


Čo som zatiaľ v Austrálii spozorovala a zažila:
že vodiči autobusov sú veľmi milí a niektorí Vás odvezú aj súkromne autobusom aj pár zástavok mimo ich trasu (a cítite sa pri tom exkluzívne :D) - ale na druhú stranu nikdy nechodia presne :P
že šváby sú všade a bežne majú rozmer aj viac ako 5 cm a ani nechcite, aby som začala hovoriť o netopieroch (och mama moja, sú obrovské) - áno, všetko v Austrálii je väčšie :D
že ľudia bežne nemajú problém pochváliť, čo máte oblečené a aký máte štýl, aj keď o tom austrálskom som stále nie veľmi presvedčená (že vôbec nejaký existuje :D)
že káva v Sydney chutí úplne perfektne - ak potrebujete energiu určite namiesto espressa vyskúšajte piccolo latte :) 
že kluby v Sydney sa slovenským podľa mňa aj tak nevyrovnajú :D
a že život treba brať s väčším nadhľadom a pohodou, lebo ak ma niečo Sydney naučilo, tak toto určite...

pokračovanie nabudúce ;)