Tuesday, November 27, 2012

From Antwerp (the last part)

So, the last travel post from our trip to Antwerp.
I really liked it there better than in Brussels.
But not only because of their fashion museum Momu, Forever 21 or bunny park. So the park where during warmer seasons tens of bunnies run around. Those are from people who didn´t want them anymore so they set them free there.
That city just charmed me even though the temperature was just 2 degrees. ;)
So today just outfit photos with sexy lace dress from F&F.


They are followed by photos from Momu and retrospective of Madame Grès.

Madame Grès was a french fashion haute couture designer. Her work was remarkable by it´s sculptural quality of the fabrics and delicate pleating. Moma had a lot of her pieces, from day dresses, evening gowns to beach wear. I was so excited because after all of the museums and buildings I have finally found something that interested me - DRESSES! :) One selection also showed designs of fashion designers that were inspired by her: Jean Paul Gaultier, Yohji Yamamoto a Haider Ackermann. No a posledný travel post, tentoraz ešte z nášho výletu do Antverp.

Páčilo sa mi tam oveľa viac ako v Bruseli.
A nielen preto, že je tam múzeum módy MoMu, Forever 21 či bunny park. Čiže mestský park, v ktorom v teplejších obdobiach behajú desiatky zajacov, ktoré tam vypustili majitelia, keď ich už nechceli.
To mesto ma jednoducho očarilo viac, aj napriek tomu, že boli len asi 2 stupne. ;)
Takže dnes outfitové fotky so sexy čipkovými šatami z F&F.


Hneď za nimi nasledujú fotky z Momu a retrospektívy Madame Grès.
Madame Grès bola francúzska módna návrhárka, ktorá tvorila haute couture. Jej tvorba sa vyznačovala zvláštnym sochárskym spracovaním látok a jemným riasením. V Momu bolo veľa denných šiat, večerných rób a dokonca aj plavky. Bola som taká nadšená, pretože po všetkých tých múzeách a budovách tam bolo konečne niečo pre mňa - ŠATY! :) Jedna časť zahŕňala dokonca návrhy dizajnérov, ktorí sa ňou inšpirovali, teda konkrétne troch: Jean Paul Gaultier, Yohji Yamamoto a Haider Ackermann.Saturday, November 24, 2012

From Brussels (part two)

So outfit post today and about what we have also seen in Brussels.
I have always wanted to see red light district. So we went and looked, and I liked it. I din´t take pics because I don´t really want to post almost naked ladies here. :D Even one man tried to invite me in but you can imagine what my answer was.
Of course I wanted to see markets. One normal one (those olive photos are from there) and one flea one (all the other photos are from there). The flea market had everything there, from old walkmans,silver spoons, tv remotes to horror dolls. I wanted one bracelet badly but it was so cold out I didn´t come back for it. Mistake nr. 1.
After of course, vintage stores. I have found one amazing dark blue Celine bag. But it was really small and for 40 euro. So I didn´t come back for it either. Probably mistake nr. 2 but I have cheaper and bigger replacement already. :)
I also had Churros after 4 years. It´s not very healthy but my stomach was singing with joy. :)
And the last was Atomium. Really bigger than I expected. Outfit pics are from park near it. Probably often visited for photos because even one couple had their pictures taken there. :)

Takže dnes outfit post a o tom, čo sme ešte v Bruseli pozreli.
Vždy ma to ťahalo vidieť red light district. Tak sme šli a okukovali, a bavilo ma to. Nefotila som, lebo načo by som Vám tu postovala polonahé tety. :D Aj ma jeden muž volal dnu, ale tak viete aká je odpoveď. :D
Samozrejme, museli sme ísť aj na trhy. Jeden normálny z ktorého sú olivové fotky a jeden blší, z ktorého sú všetky ostatné. Na tom blšom nájdete všetko od starých walkmanov, cez strieborné lyžičky, ovládačky na telky až po hororové bábiky. Veľmi som chcela jeden náramok, ale bola mi zima, takže som sa poň nevrátila. Chyba č. 1.
Potom jasné, že vintage shopy. Našla som prekrásnu modrú Celine kabelku. Lenže bola veľmi malá a stála 40 eur. Tak som sa po ňu nevrátila. Možno chyba č. 2, ale už mám väčšiu a lacnejšiu náhradu. :)
Po 4 rokoch som si konečne dala Churros. Veľmi zdravý síce nie je, ale moje bruško spievalo. :)
No a posledné sme mrkli Atomium. O dosť väčšie, ako som čakala. Outfit fotky sú z parku pri ňom. Na fotky asi veľmi obľúbenom, lebo sa tam práve fotila jedna svadba. :)


Tuesday, November 20, 2012

From Brussels (part one)

So, the first post from Brussels. :)
I ate probably the biggest amount of fries during this trip (I really don´t like them when I´m home, but the Belgians originally invented them and they are seriously unbeatable). And junk food. Can anyone resist warm churros and waffles with warm Nutella on it? And also I have drank so many beers! I am strictly a wine person but when they have apple beer or cherry one, that seriously changes everything. :)
Manneken Pis is really small and did you know that he has a sister too? Her name is Jeanneke? There is also a pissing dog named Zinneke, but unfortunately I didn´t get to him. 
We also went to Antwerp, to fashion museum, markets, to vintage stores, plus of course we took some outfit photos, but about that later.


P.S. : Ladybox came in today so you can look forward to my first cosmetic review. :)


Tak, prvý post z Bruselu. :)
Počas tohto výletu som zjedla asi najviac hranoliek (doma ich nemám rada, ale v skutočnosti ich vynašli Belgičania a sú naozaj bezkonkurenčné) a nezdravých jedál (churros- no môžete mu odolať? a wafle- predstavte si ešte teplú Nutellu, roztekajúcu sa po wafli... mňam!). No a vypila asi najviac piva v živote (som výlučne vínový typ, ale nedajte si, keď majú aj jablkové či čerešňové :).
Manneken Pis je naozaj malý a vedeli ste, že má aj sestru Jeanneke? Existuje aj pišajúci psík s menom Zinneke, ale bohužiaľ, nedostala som sa k nemu.
Boli sme aj v Antverpách, v múzeu módy, na trhoch aj vo vintage shopoch, plus samozrejme sme nafotili nejaké outfity, ale o tom neskôr. :)


P.S: Došiel mi ladybox, takže sa tiež môžete tešiť na moju prvú kozmetickú recenziu. ;)