Monday, December 17, 2012

End of the world fashion show (12. 12. 2012)

I went to End of the world fashion show with Timi, Patrik G. and his Evka last Wednesday.
We got the invitation from Katka (big thanks for that!:) and we also met Patrik I.
You are probably confused with all the names, right? :)
It was a fashion show with launch of the brand Le Baron (lebaron.cz). One of the creative designers was Patrik G. :)
The fashion show itself had a totally different concept than all of the others. The theme was end of the world so after news about the world´s end we moved to real fallout shelter. Charming female soldiers divided us into intimate groups and the show started. I really loved the male section!
After that we came to afterparty in hotel Mercure with sushi, champagne and wine and I have to tell you, I had sooo much fun! ;)
Photos will be soon on Timi´s blog. :)


Minulú stredu sme sa stretli s Timi, Patrikom G. a jeho Evkou a šli sme na End of the world fashion show.

Ako organizátorka nás tam pozvala Katka (tej patrí veľké ďakujem za pozvanie:) a stretli sme aj Patrika I.
Asi už z tých mien máte menší mišung , čo? :)
Išlo o módnu prehliadku, na ktorej svoju premiéru zažila značka Le Baron (lebaron.cz), na ktorej navrhovaní potlačí sa podieľal aj Patrik G. osobne. :)
Samotná fashion show mala koncept úplne iný ako ostatné. Keďže témou bol koniec sveta, po úvodných televíznych správach o konci sveta sme sa premiestnili autobusom do reálneho atómového krytu. Šarmantné vojačky nás rozdelili na intímnejšie skupinky a show sa mohla začať. Ja najpozitívnejšie hodnotím mužskú kolekciu, ktorá sa mi mimoriadne páčila.
Potom sme sa vrátili späť do hotela Mercure na afterparty so sushi, šampanským a vínkom a musím sa vám priznať, že som sa bavila najlepšie za poslednú dobu. ;)
Fotky čoskoro u Timi. :)


Tuesday, November 27, 2012

From Antwerp (the last part)

So, the last travel post from our trip to Antwerp.
I really liked it there better than in Brussels.
But not only because of their fashion museum Momu, Forever 21 or bunny park. So the park where during warmer seasons tens of bunnies run around. Those are from people who didn´t want them anymore so they set them free there.
That city just charmed me even though the temperature was just 2 degrees. ;)
So today just outfit photos with sexy lace dress from F&F.


They are followed by photos from Momu and retrospective of Madame Grès.

Madame Grès was a french fashion haute couture designer. Her work was remarkable by it´s sculptural quality of the fabrics and delicate pleating. Moma had a lot of her pieces, from day dresses, evening gowns to beach wear. I was so excited because after all of the museums and buildings I have finally found something that interested me - DRESSES! :) One selection also showed designs of fashion designers that were inspired by her: Jean Paul Gaultier, Yohji Yamamoto a Haider Ackermann. No a posledný travel post, tentoraz ešte z nášho výletu do Antverp.

Páčilo sa mi tam oveľa viac ako v Bruseli.
A nielen preto, že je tam múzeum módy MoMu, Forever 21 či bunny park. Čiže mestský park, v ktorom v teplejších obdobiach behajú desiatky zajacov, ktoré tam vypustili majitelia, keď ich už nechceli.
To mesto ma jednoducho očarilo viac, aj napriek tomu, že boli len asi 2 stupne. ;)
Takže dnes outfitové fotky so sexy čipkovými šatami z F&F.


Hneď za nimi nasledujú fotky z Momu a retrospektívy Madame Grès.
Madame Grès bola francúzska módna návrhárka, ktorá tvorila haute couture. Jej tvorba sa vyznačovala zvláštnym sochárskym spracovaním látok a jemným riasením. V Momu bolo veľa denných šiat, večerných rób a dokonca aj plavky. Bola som taká nadšená, pretože po všetkých tých múzeách a budovách tam bolo konečne niečo pre mňa - ŠATY! :) Jedna časť zahŕňala dokonca návrhy dizajnérov, ktorí sa ňou inšpirovali, teda konkrétne troch: Jean Paul Gaultier, Yohji Yamamoto a Haider Ackermann.Saturday, November 24, 2012

From Brussels (part two)

So outfit post today and about what we have also seen in Brussels.
I have always wanted to see red light district. So we went and looked, and I liked it. I din´t take pics because I don´t really want to post almost naked ladies here. :D Even one man tried to invite me in but you can imagine what my answer was.
Of course I wanted to see markets. One normal one (those olive photos are from there) and one flea one (all the other photos are from there). The flea market had everything there, from old walkmans,silver spoons, tv remotes to horror dolls. I wanted one bracelet badly but it was so cold out I didn´t come back for it. Mistake nr. 1.
After of course, vintage stores. I have found one amazing dark blue Celine bag. But it was really small and for 40 euro. So I didn´t come back for it either. Probably mistake nr. 2 but I have cheaper and bigger replacement already. :)
I also had Churros after 4 years. It´s not very healthy but my stomach was singing with joy. :)
And the last was Atomium. Really bigger than I expected. Outfit pics are from park near it. Probably often visited for photos because even one couple had their pictures taken there. :)

Takže dnes outfit post a o tom, čo sme ešte v Bruseli pozreli.
Vždy ma to ťahalo vidieť red light district. Tak sme šli a okukovali, a bavilo ma to. Nefotila som, lebo načo by som Vám tu postovala polonahé tety. :D Aj ma jeden muž volal dnu, ale tak viete aká je odpoveď. :D
Samozrejme, museli sme ísť aj na trhy. Jeden normálny z ktorého sú olivové fotky a jeden blší, z ktorého sú všetky ostatné. Na tom blšom nájdete všetko od starých walkmanov, cez strieborné lyžičky, ovládačky na telky až po hororové bábiky. Veľmi som chcela jeden náramok, ale bola mi zima, takže som sa poň nevrátila. Chyba č. 1.
Potom jasné, že vintage shopy. Našla som prekrásnu modrú Celine kabelku. Lenže bola veľmi malá a stála 40 eur. Tak som sa po ňu nevrátila. Možno chyba č. 2, ale už mám väčšiu a lacnejšiu náhradu. :)
Po 4 rokoch som si konečne dala Churros. Veľmi zdravý síce nie je, ale moje bruško spievalo. :)
No a posledné sme mrkli Atomium. O dosť väčšie, ako som čakala. Outfit fotky sú z parku pri ňom. Na fotky asi veľmi obľúbenom, lebo sa tam práve fotila jedna svadba. :)


Tuesday, November 20, 2012

From Brussels (part one)

So, the first post from Brussels. :)
I ate probably the biggest amount of fries during this trip (I really don´t like them when I´m home, but the Belgians originally invented them and they are seriously unbeatable). And junk food. Can anyone resist warm churros and waffles with warm Nutella on it? And also I have drank so many beers! I am strictly a wine person but when they have apple beer or cherry one, that seriously changes everything. :)
Manneken Pis is really small and did you know that he has a sister too? Her name is Jeanneke? There is also a pissing dog named Zinneke, but unfortunately I didn´t get to him. 
We also went to Antwerp, to fashion museum, markets, to vintage stores, plus of course we took some outfit photos, but about that later.


P.S. : Ladybox came in today so you can look forward to my first cosmetic review. :)


Tak, prvý post z Bruselu. :)
Počas tohto výletu som zjedla asi najviac hranoliek (doma ich nemám rada, ale v skutočnosti ich vynašli Belgičania a sú naozaj bezkonkurenčné) a nezdravých jedál (churros- no môžete mu odolať? a wafle- predstavte si ešte teplú Nutellu, roztekajúcu sa po wafli... mňam!). No a vypila asi najviac piva v živote (som výlučne vínový typ, ale nedajte si, keď majú aj jablkové či čerešňové :).
Manneken Pis je naozaj malý a vedeli ste, že má aj sestru Jeanneke? Existuje aj pišajúci psík s menom Zinneke, ale bohužiaľ, nedostala som sa k nemu.
Boli sme aj v Antverpách, v múzeu módy, na trhoch aj vo vintage shopoch, plus samozrejme sme nafotili nejaké outfity, ale o tom neskôr. :)


P.S: Došiel mi ladybox, takže sa tiež môžete tešiť na moju prvú kozmetickú recenziu. ;)


Sunday, October 21, 2012

Everytime I close my eyes it´s like a dark paradise...

Today without more text because I´m having my girls over and I have to be a good host. ;)
Have a good evening and listen to some Lana. :)


Dnes bez ďalšieho textu, lebo tu mám moje ženy a musím sa im venovať. ;)

Prajem Vám krásny večer a vypočujte si Lanu. :)


Friday, October 12, 2012

The only source of knowledge is experience.

I will have one interesting experience tonight and tomorrow.
I will help with styling and´other stuff on one photoshoot for one website.
Tomorrow I´m also going to meet up with Timi. We haven´t met since I moved to Bratsialava!
I´m working on 2 projects for school- one about fashion history and the other about propaganda.
So I will post about my experiences as soon as possible. ;)
Have a wonderful weekend. 

Dnes večer a zajtra celý deň ma čaká zaujímavá skúsenosť.
Budem pomáhať pri stajlovaní a iných veciach na fotení pre jeden web.
Zajtra mám tiež stretko s Timi, s ktorou sme sa od môjho presťahovania do BA ešte stále nevideli!
Momentálne robím 2 prezentácie do školy o histórii módy a propagande.
Takže sa so zážitkami ozvem čo najskôr. ;)
Prajem Vám krásny víkend.Friday, September 28, 2012

Reunited

I wish it would be with my boyfriend. But for that I have to wait probably a month or so.
Now it´s about my bicycle. I have missed it so much!
Yes, I am home again. And probably next week too.
This weekend I´m relaxing with parents at our cottage, next week I´m so looking forward to see one of my best friends, Naty, I haven´t seen for 5 months that is coming back from L.A.:)
But after that I have so many other plans in Bratislava.
What plans do you have? :)


P.S.: I am so glad! There is 300 of you following me. I´m planning a giveaway to celebrate it very soon! ;)


Nie, nie s mojím chlapom, na to s počkám ešte asi mesiac.
Teraz je to len s mojím bicyklom, ktorý mi už tak veľmi chýbal!
Áno, som opäť doma, no a budem tu asi aj budúci víkend.
Tento trávim s rodičmi na chate, no a na ďalší týždeň sa už veľmi teším, lebo sa mi z L.A. vráti jedna z mojich najlepších kamarátok, Naty, s ktorou sme sa nevideli už asi 5 mesiacov. :)
Ale potom mám už v Bratislave veľa iných plánov. :)
Čo plánujete vy? :)


P.S.: Veľmi ste ma potešili, lebo ma sleduje už 300 z Vás. Plánujem giveaway na oslavu, a to už veľmi skoro! ;)Thursday, September 20, 2012

I just hate goodbyes.

I have done so much stuff during the last couple of days. 
I moved to dorm. I have bought so many things in Ikea that I almost couldn´t carry the bag. I have started school. Also got to know new classmates. Went to a party and made it alive without hangover.
But the most important I enjoyed last days with Mišo before he went on an Erasmus. I have said goodbye to him today for probably 5 months.
I am really sad. So that´s all folks.
Hope you don´t have to say goodbye to anyone.


Za posledné dni som toho stihla veľa. 
Presťahovať sa na intrák. Kúpiť si toľko vecí v Ikei, že som sa skoro nevládala uniesť. Začať školu. Spoznať nových spolužiakov. Absolvovať krúžkovicu a prežiť ju bez opice.
A to najdôležitejšie, užiť si posledné prederazmové dni s Mišom. Dnes som sa s ním rozlúčila na približne 5 mesiacov. 
Je mi veľmi smutno. Tak to je vše přátelé. 
Dúfam, že vy sa s nikým lúčiť nemusíte.


Thursday, September 13, 2012

A hard beginning makes a good ending. (Or at least I hope so.:)

I have moved to Bratislava.
I´m recently just living in a temporary flat, but on Monday I´m moving to college.
Of course I´m sad. I miss my fmily, friends, everything.
In couple of days I will miss Mišo, because he is leaving for erasmus.
The beginning is always hard.
But it´s worth it (as what everybody says:).
So I hope it will.
Keep your fingers crossed for me.:)


P.S.: I have found a fence that matches my dress. And it´s only a couple steps away from flat I´m living in now. :)


Už som presťahovaná v Bratislave.
Momentálne na provizórnom byte, ale v pondelok sa sťahujem na internát.
Jasné, že mi je smutno. Za rodinou, za priateľmi, za všetkým.
O chvíľu aj za Mišom, lebo odchádza na erazmus.
Začiatky sú vždy ťažké.
Ale vraj to má stáť za to.
Tak dúfam, že bude.
Držte mi palce.:)


P.S.: Našla som plot, čo mi ladí so šatami. A je len pár krokov od bytu. :)Wednesday, September 05, 2012

Nervous

Today one post from Košice.
I have spent all day just being nervous because my communication with study office brought no results.
But the green dress from Asos I mentioned on facebook arrived today and finally I have the brown bag from Oasap in my hands (after a trip to customs). So that and mostly the fact that I will do something in the evening with Miško makes my mood better.
I wish you a great evening without nerves!:)


Dnes už jeden post aj z Košíc.

Dnes som celý deň strávila v nervoch a komunikáciou so študijným, ktorá mi aj tak v ničom nepomohla.
Ale došli mi už zelené šaty z Asosu, čo som spomínala na facebooku a konečne sa mi do rúk dostala aj hnedá kabelka z Oasap, kvôli ktorej som sa trepala až na colnicu. Takže to a hlavne to, že idem niečo s Miškom večer podniknúť, mi zlepšuje náladu.
Prajem Vám krásny večer a bez nervov!:)


Tuesday, September 04, 2012

Venice: Day two and three

I´m not an architect, that´s for sure. :)
I study masmedial studies so I don´t have architectural knowledge.
But still, Biennale was very interesting for me.
I´m a playful person so I loved the interactive stuff the most.
So in this post you can find a couple of pics from there.


P.S.: I feel like in these days I can´t get anything done. I still don´t have a place to stay in Bratislava and I´m supposed to leave in a week and so. So I´m getting a little nervous! Hope you are having a better day than me. :)
Nie som architektka, to je isté. :)

Študujem masmédiá, takže sa v architektúre nevyznám.
Ale aj napriek tomu bolo pre mňa Bienále veľmi zaujímavé.
Som veľmi hravý typ človeka, takže sa mi samozrejme najviac páčilo všetko interaktívne.
Takže v tomto poste nájdete zopár fotiek z Bienále.


P.S.: V tieto dni mám pocit, že nič nestíham. Stále nemám ubytko v BA a odchádzať musím o týždeň a niečo. Takže som čoraz nervóznejšia! Dúfam, že vy máte lepší deň ako ja. :)Sunday, September 02, 2012

Venice: Day one

First day in Venice was all about getting lost in narrow Venice streets.
I love to go on a trips where I don´t need to follow some guide but I can walk on my own.
Because that is how you can find the little treasures and unique places the best. :)
First are outfit photos, then details from Venice. ;)
How about you? What kind of trips do you like?


Prvý deň v Benátkach bol celý o stratení sa v úzkych benátskych uličkách.

Mám rada také výlety, kde nenasledujem sprievodcu, ale chodím sama tam, kam chcem.
Pretože takto nájdete tie najlepšie poklady a unikátne miesta. :)
Prvé sú outfitové fotky, potom nejaké detaily z Benátok. ;)
A čo vy? Aké výlety preferujete vy?


Saturday, September 01, 2012

Back from Italiaaa. :)))

Ciao, ciao, ciao!!!
I´m back from incredible Venice.
This was the best trip of this summer.
I ate so much pizza and other yummy italian kinds of food, drank prosecco, saw so much architectural stuff on Biennale, many luxurious shops, carnival masks, gondolas, bridges and people with great sense of style, amazing old buildings and narrow streets, enjoyed amazing italian atmosphere, went on a boat, tried macarons, walked so much I can´t even feel my legs now....... and also shopped.
This post will show you what I brought back from this trip. ;)


Ciao, ciao, ciao!!!

Som späť z neskutočných Benátok.
Toto bol najlepší výlet tohto leta.
Jedla som toľko pizze a iných talianskych mňamóznych jedál, pila prosecco, videla toľko veľa roznych architektonických vecí na Bienále, veľa luxusných obchodov, karnevalových masiek, gondol, mostov a ľudí so skvelým zmyslom pre štýl, úžasných starých budov a úzkych uličiek, užívala si perfektnú taliansku atmosféru, plavila sa na loďke, vyskúšala makarónky, chodila tak veľa, že si teraz už ani necítim nohy.... a tiež niečo nakupovala.
Tento post Vám ukáže to, čo som si z tohto výletu doniesla. ;)

Tuesday, August 28, 2012

Giveaway winner is... :)

When you´re reading this I´m hopefully already in Venice.
We are going there to check out the city and also mostly because of the Venice Biennale.
So I will be back next weekend with probably hundreds of photos for sure!;)


Keď toto čítate, tak som práve už dúfam v Benátkach.

Ideme si pozrieť mesto, ale hlavne tam ideme omrknúť Bienále.
Takže budem späť budúci víkend s asi stovkami fotiek!;)


Tuesday, August 07, 2012

Pink, red & blue.

This is absolutely crazy.
It´s 7th of August already and it all went so fast.
I want to do so much stuff and there is only a couple of weeks left!
And what about you? Have you done everything you wanted this summer yet?


P.S.:Did you notice that I´m not wearing a dress? :)Toto je absolútne šialené.

Už je 7meho augusta, a celé to uplynulo tak rýchlo.
Chcem ešte stihnúť toľko vecí, ale do konca leta je to už iba pár týždňov!
A čo vy? Stihli ste už urobiť všetko, čo ste toto leto plánovali?


P.S.:Všimli ste si, že na sebe nemám šaty? :)Sunday, August 05, 2012

Like a princess.

That´s how I felt in this dress and with these earrings during yesterday´s great dinner with Miško.
Do you also have something that makes you feel like a princess? ;)


Presne ako princezná som sa cítila v týchto šatách a s týmito náušnicami počas skvelej večere ktorú sme včera s Miškom mali.
Tiež máte niečo, vďaka čomu sa cítite ako princezné? ;)


Tuesday, July 17, 2012

P+T+Z

So, the last weekend with Patrik and Timi was just gorgeous.
Of course we went to secondhands (only Patrik was succesful), to sales, we drank a lot of wine (mostly me and Patrik), danced, talked a lot of gossip (in nice way;P), weird guys were hitting on us, we ate terrible chinese food, took a lot of pictures, struck really "sexy" poses and just had a lot of fun!
You can see that on pictures. From the polite ones to wilder ones. ;)

P.S.: I´m leaving for our cottage with Miško for a week so have fun as we did!

No, mám za sebou úžasný víkend s Patrikom a Timi.
Samozrejme že sme boli v sekáčoch (nenašli sme nič až na Patrika), na výpredajoch, pili sme veľa veľa vína (hlavne ja a Patrik), tancovali, ohovárali (ale tak milo;P), balili nás divní týpci, jedli sme otrasnú čínu, fotili sa, robili "szeksi" pózy a jednoducho sa perfektne bavili!
Veď to uvidíte vygradované na fotkách. Od tých najslusnejších po tie divokejšie. ;)

P.S.: Odchádzam s Mišom na chatu na týždeň, takže sa tu bavte ako my! ;)


Monday, July 09, 2012

Pohoda 2012

I got back from Pohoda yesterday.
It was really exhausting but absolutelly worth it!
The temperature was around 40°C in the sun so I´m a little burnt. 
We also had a huge storm on Friday but the best day was Saturday for sure- the names like Totally Enormous Extinct Dinosaurs and Chase&Status say it all. I have never gotten so many punches to the head like when I was right under the stage. :D
I have also found new artists I didn´t listen to before but now I definitely will, like: Two Door Cinema Club, Movits!, Hypnotic Brass Ensemble, Lutzenkirchen and SebastiAN.
I can´t wait for the next one!:)

Včera som sa vrátila z Pohody.
Bolo to vyčerpávajúce, ale určite to stálo za to!
Teploty sa na slnku pohybovali okolo 40tky, takže som trošku spečená.
Tiež sme v piatok mali obrovskú búrku, ale sobota po nej bola naozaj najlepšia- mená ako Totally Enormous Extinct Dinosaurs a Chase & Status hovoria sami za seba. Nikdy v živote ma toľkokrát netresli do hlavy, ako vtedy, keď som bola hneď pod stageom. :D
Tiež som si našla nových interpretov, ktorých som predtým nepočúvala, ale teraz určite budem, ako: Two Door Cinema Club, Movits!, Hypnotic Brass Ensemble, Lutzenkirchen a SebastiAN.
Nemôžem sa dočkať tej budúcoročnej!:)


Saturday, June 30, 2012

Summer is here!

I´m happy because:
I finally spent some time with my man.
I celebrated yesterday.
I got myself a gift - yellow heels (I will wear them tonight so you will probably see them tomorrow).
I´m going to check out some sales today.
I will finally have time to check out all the blogs I´ve been missing during weeks of studying.
Pohoda tickets are home.
And I´m going to party all night again. :)
That means my summer has finally started.
What makes you happy now?;) 

Som taká šťastná, lebo:
Mám konečne čas na môjho chlapa.
Lebo som včera Bc. poriadne oslávila.
Lebo som sa odmenila novými žltými sandálkami (dnes ich budem mať na sebe, tak ich asi uvidíte zajtra).
Dnes idem na výpredaje.
Lebo budem mať konečne čas čítať blogy, ktoré som za týždne učenia nestihla.
Mám doma lístky na Pohodu.
A lebo dnes opäť oslavujem až do rána. :)
Čo znamená, že mi oficiálne začalo leto.
Čo momentálne teší Vás?;)  


Friday, June 29, 2012

Bc.!!!!!

So, I got my bachelor´s degree today.
After an awfull morning when I was shaking from stress as crazy came really difficult bachelor´s exams.
And everything went well. (maybe because of my 2 four leaf clovers? and also 4 weeks of studying to be exact. ;P)
Then came Miško. He brought me these wonderfull roses you can see on my bicycle. We went to get sushi (after three days of almost eating nothing my stomach was almost singing with joy:D), later drink and he gave me this. Probably the best pen I ever had. :)
I´m going to bed. I´m exhausted. I need to gain energy for a weekend full of parties.
(P.S.: Thank you for your wishes, they helped me a lot!:)

Od dnes som Bc.
Po príšernom ráne, keď som sa klepala ako osika, potom prešla do štádia hyperaktivity na štýl zajačika Duracella prišli štátnice.
A všetko šlo hladko. (možno kvôli mojím 2 štvorlístkom? ale tiež aj kvôli 4 týždňom učenia, aby som bola presná ;P)
Potom prišiel Miško. Priniesol mi tieto krásne ruže, ktoré mám na bicykli. Neskôr sme skočili na sushi (po 3 dňoch takmer nejedenia moje brucho spievalo od radosti :D), na drink a dostala som toto. Asi to najlepšie pero, aké som kedy mala. :)
Idem spať. Som vyčerpaná. Musím získať energiu na víkend plný osláv.
(P.S.: Veľké ĎAKUJEM za Vaše želania šťastia, naozaj mi pomohli!:)


Saturday, June 09, 2012

What a sweet surprise ;)

Yesterday I found the best surprise standing under my bedroom window.
My man.
Came home for the weekend and he didn´t tell me in advance.
So we had a great evening yesterday. :)
Oh, I just love surprises. ;)

Včera som našla to najlepšie prekvapenie, ktoré stálo pod mojím oknom do spálne.
Môjho chlapa.
Prišiel domov na víkend a nepovedal mi to vopred.
Takže sme včera mali skvelý večer. :)
Oh, ja tak milujem prekvapenia. ;)


Wednesday, May 30, 2012

Distraction

Today was (hopefully:) my last final.
I´m sorry for my low activity on this blog, but it will be like that the next month or so because I have to study for my bachelor´s exams. :/
I have already bought 10 highlighters and printed out probably hundred papers. :)
When this will be over I will party going to rehab tomorrow style. :D
Now the most important thing is to focus and study. No, no going on blog, to secondhands, no searching on Fashiolista, no inspiration on tumblr. 
Does that all distract you from important stuff too? :)

Dnes som mala (dúfajme:) poslednú skúšku.
Prepáčte za moju slabú aktivitu na blogu, ale nasledujúci mesiac to bude podobné, pretože sa už začínam učiť na štátnice. :/
Už som si dnes kúpila 10 zvýrazňovačiek a vytlačila asi stovku papierov. :)
Keď sa toto skončí, budem oslavovať v štýle zajtra idem na odvykačku. :D
Teraz je najdôležitejšie sa sústrediť a učiť sa. Nie, žiadne blogy, návštevy sekáčov, žiadne hľadanie vecí na Fashioliste a inšpirácia na tumblri.
Tiež Vás tieto veci tak rozpytľujú? :)


Sunday, May 27, 2012

When I met you all the pieces just fell into place.

Happy. :)
(only thing I need now is bachelor´s degree and it will be flawless;)

Šťastná. :)
(už len mať to Bc. pri mene a bude to bez chybičky;)


Friday, May 25, 2012

Cheap and chic

Next one from my secondhand treasures - Moschino Cheap and Chic top. I combined it with white H&M shorts because the wind was kinda strong today and I didn´t want to show my panties to everyone around when I´m cycling. :D (Trust me, that happened to me numerous times.;)
I´m so happy today. My man came home, so we went cycling, had a wine spritzer and beer, petted the prettiest dog (sorry, I don´t have a photo:) and just enjoyed that we are together again.
Hope you are having a great day too. ;)

Ďalší z mojich sekáčových pokladov - top Moschino Cheap and Chic. Skombinovala som ho s bielymi H&M šortkami, pretože dnes bol trošku silnejší vietor a nechcela som, aby mi každý naokolo počas bicyklovania videl gaťky. :D (Verte mi, už sa mi to veľakrát stalo.;)
Dnes som veľmi šťastná. Môj muž sa vrátil domov, takže sme sa bicyklovali, dali si strik a pivko, hladkali najkrajšieho psa (preáčte, že nemám fotku - bolo to biele šteniatko argetínskej dogy :) a užívali si, že sme zase spolu.
Dúfam, že máte tiež skvelý deň. ;)


Wednesday, May 02, 2012

Cinema should make you forget you are sitting in a theater. - Roman Polanski

In a new backless (again:) dress from Asos.
We went to the cinema yesterday to see Eštebák.
I like the atmosphere in the cinema- it´s so much better to watch movies there than on laptop or in tv- with the smell of popcorn, cola and other people laughing on the same thing like you. :)
Have you seen Eštebák? What do you think? 
Or can you tell me some new movies that you think are worth watching?:)

V nových šatách z Asosu (opäť s výstrihom na chrbte:).
Včera sme boli v kine na Eštebáka.
Mám rada tú atmosféru- je to oveľa lepšie pozerať filmy tam, ako na laptope alebo v telke- s vôňou popcornu, colou a inými ľuďmi, smejúcimi sa na rovnakých veciach ako vy. :)
Videli ste Eštebáka? Čo si o tom myslíte?
Alebo mi viete poradiť nejaký nový film, ktorý stojí za to?:)


Friday, April 13, 2012

Street Style POP-UP

Yesterday we went to first part of Street Style POP-UP- fashion show of young designers.
It was a little bit chaotic but I´m glad that something fashion- oriented finally took place in Košice.
I´m very sorry but I don´t have any photos of models but as soon as they will be on the internet I will show them to you. I liked most Veronika Kostková & Petra Pršová, We are not sisters and also Odette Kmeť Fedorová.
One dress particularly caught my attention- pink one with flower applications so I really have to find a photo of that. :) I fell in love with it. :P
It was also great because I met current/ex bloggers: Patrik, Sandra, Aďa and also Lucy. :)
Tonight we are looking forward to see Marika "Tonbogirl". :)

Včera sme šli na prvú časť Street Style POP-UP- módnu show mladých návrhárov.
Bolo to trošičku chaotické, ale som rada, že sa konečne niečo módou orientované konalo v Košiciach.
Je mi to ľúto, ale nemám žiadne fotky modelov, ale hneď ako budú na nete, tak Vám ich ukážem. Najviac sa mi páčili Veronika Kostková & Petra Pršová, We are not sisters a tiež Odette Kmeť Fedorová.
Jedny konkrétne šaty si získali moju pozornosť- ružové s kvietkovanými aplikáciami, takže ich fotku musím niekde nájsť. :) Úplne som sa do nich zaľúbila. :P
Bolo to tiež super, lebo som stretla súčasne blogujúcich/ex blogerov: Patrika, Sandru, Aďu a Lucy. :)
Dnes sa tešíme na to, že uvidíme Mariku "Tonbogirl".

Sunday, March 11, 2012

The more you give, the more you receive.

This weekend I chose to have a break from writing my bachelor´s thesis.
So I enjoyed time spent with my man.
We took a couple of pics with Zenit.
And I cleaned my closet- I gave some clothes to my sis, some to dolcezuzka shop and also to crisis center. You have a great feeling after that- your closet has more space for new things and somebody else who needs your clothes more can enjoy them. :)
How are you relaxing this weekend? :)

Tento víkend som si dala pauzu od bakalárky.
Tak som si užívala čas strávený s mojím chlapom.
Trošku sme pofotili so Zenitom.
A tiež som upratovala môj šatník- nejaké veci som dala sestre, iné do dolcezuzka shopu a tiež do krízového centra. Máte potom super pocit- Váš šatník má viac miesta na nové veci a niekto, kto oblečenie potrebuje viac ako Vy si ho môže užiť. :)
Ako relaxujete tento víkend Vy?


Sunday, January 29, 2012

Timbo & dolcezuzka

Hey :)
I wasn´t here because when I´m in Bratislava, I prefer to do different things than blogging. ;)
But this trip to Bratislava will be remarkable because of my "rendez-vous" with Timi
Because I admire her since I started my blog, I was soo looking forward to it.
With pear brandy plus pear juice and vine I´ve found out, that:
She is even more beuatiful in person than on photos.
I can talk to her for hours.
She is very entertaining and has a special ability to calm down angry taxi driver.
The rest I leave for myself, you have to meet her to find out what I really recommend- this meeting gave me great mood for probably month in advance.


Ahojte :)
Nebola som tu, lebo keď som v Bratislave, tak sa skôr ako blogu venujem iným veciam. ;)
Ale tento výlet do Bratislavy bude mimoriadny mojím "rande" s Timi.
Keďže ju obdivujem už od začiatku blogovania, tak som sa nesmierne tešila.
Pri hruške s hruškovým džúsom a víne som zistila, že:
Je ešte krajšia ako na fotkách.
Že s ňou dokážem prekecať celé hodiny.
Že je veľmi zábavná a má špeciálnu schopnosť upokojiť nahnevaného taxikára. :D
Ostatné si nechám pre seba, na to ju musíte stretnúť, čo ja len odporúčam- mňa stretko nabilo skvelou náladou tak na mesiac dopredu.