Friday, September 30, 2011

For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.

My school is absolutely chaotic. It was so angry today. I found out that they moved my lecture and seminar, that I have only 3 times per semester to Friday night. So I would have spent time in school from half ast three till half past seven. And the last date is 23.12.! Day before Christmas? WTF?!
So I cancelled it and because I didn´t have enough of credits I had to pick another one. The first date is tomorrow and I have to read Hamlet and Oedipus the King until that. WTF 2?!
Is your school/job getting on your nerves too? :)

P.S.: Sorry for the plant. She wanted to get a pic too. ;)


Moja škola je absolútne chaotická. Dnes som mala také nervy. Dozvedela som sa, že mi presunuli jednu prednášku s cvikom, ktorá je iba 3x za semester, na piatok večer, takže by som v škole strávila čas od približne pol štvrtej až do pol ôsmej! A posledná termín je 23.12.! Deň pred Vianocami? WTF?! 
Takže som si škrtla predmet, kvôli nedostatku kreditov som si musela zapísať iný a ten má prvý termín zajtra, do ktorého musím prečítať Hamleta a Kráľa Oidipa. WTF 2?!
Aj Vám škola/práca lezie takto na nervy? :)

P.S.:Sorry za rastlinu. Tiež chcela fotku, tak čo už s ňou mám robiť. ;)

Bag, Shorts, Shirt - Secondhand
Sunglasses - Six
Bracelet - Vintage
Shoes - F&F

Saturday, September 17, 2011

Missing someone gets easier every day because even though it's one day further from the last time you saw each other, it's one day closer to the next time you will.

I haven´t posted for a couple of days.
The main reason is that my parents had their 50th birthday party. It was awesome, I had a speech, we danced, ate, drank so much, but I mixed vodka, wine and gin. So yesterday was very painful. The last thing I was thinking about was posting. :D
But yesterday evening my stomach got better so we (with my man) went to the concert of Richard Müller. Amazing is the only word that can describe it. :)
My man went to Bratislava this morning so that is the sad fact :(, but toninght I´m seeing my girls so my mood will get better. Or I at least hope so.

What are your plans for the weekend?

Nepostovala som pár dní.
Hlavným dôvodom je, že moji rodičia mali oslavu ich 50tky. Bolo to skvelé, mala som prejav, veľa sa jedlo, tancovalo, pilo, ale ja som zmixovala vodku, víno a gin. Takže včerajšok bol veľmi bolestivý. Posledná vec, na ktorú som myslela, bol blog. :D
Včera večer sa však môj žalúdok znormalizoval, takže sme s mužom šli na koncert Richarda Müllera. Úžasné je jediné slovo, ktorým sa dá popísať. :)
Môj muž už odišiel do Bratislavy dnes ráno, takže to je smutná informácia :(, ale večer mám stretko s mojimi dievčatami, takže sa mi zlepší nálada. Alebo v to aspoň dúfam.

Aké máte plány na víkend vy?